Przejdź do treści

O projekcie

 

„Śląski Ikarus” to inicjatywa mająca na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego związanego z autobusami marki Ikarus oraz Jelcz na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Autobusy te, będące nieodłączną częścią historii transportu publicznego aglomeracji śląskiej przez blisko 50 lat, pełnią rolę nie tylko środków komunikacji, lecz także symbolizują rozwój technologii i przemiany społeczne.

Projekt realizowany jest przez spółkę SimKol S.A. – firmę technologiczną oraz przewoźnika autobusowego realizującego przewozy na obszarze ZTM Katowice.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym taborem oraz do kontaktu. Polecamy również nasz sklep internetowy z  autobusowymi gadżetami – dochody z ich sprzedaży wspierają utrzymanie autobusów zabytkowych.

Cele projektu:

  1. Ochrona zabytków: Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie zabytkowych autobusów marki Ikarus i Jelcz. Poprzez kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie, zachowujemy egzemplarze z różnych okresów produkcji – najstarszy czynny pojazd w naszej flocie skończył 40 lat!

  2. Edukacja i świadomość historyczna: Projekt „Śląski Ikarus” ma również na celu edukację społeczeństwa na temat historii transportu publicznego, technologii motoryzacyjnej oraz ewolucji designu autobusów. Organizujemy liczne wydarzenia i wystawy skierowane do szerokiej publiczności w każdym wieku.

  3. Turystyka kulturowa: Zabytkowe autobusy Ikarus i Jelcz są niezwykłą atrakcją turystyczną, umożliwiając podróż w czasie i przestrzeni. Przywrócone do pierwotnego blasku pojazdy wykorzystywane są do organizacji historycznych przejazdów po malowniczych trasach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyciągając turystów zainteresowanych dziedzictwem kulturowym.

  4. Współpraca z miłośnikami zabytkowych pojazdów: Projekt „Śląski Ikarus” aktywnie współpracuje z innymi z pasjonatami zabytkowych autobusów. Wspólne wydarzenia oraz wymiana doświadczeń łączą entuzjastów, wspierając wspólną misję zachowania i promocji dziedzictwa motoryzacyjnego.

Partnerzy i współpraca:

Projekt „Śląski Ikarus” opiera się na ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami, instytucjami kulturalnymi, muzeami, a także przedsiębiorstwami i społecznościami lokalnymi.  Jednym z przykładów takich działań w 2023 roku były obchody 50. rocznicy wprowadzenia do ruchu na Śląsku pierwszych Ikarusów serii 200, zorganizowane przy współudziale Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach. Wydarzenie to cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem przybyłych gości i będzie kontynuowane w przyszłości.

Dzięki tym aspektom „Śląski Ikarus” jest nie tylko świadectwem historycznym, ale ma również szansę stać się dynamicznym elementem kształtującym współczesną tożsamość kulturową regionu śląskiego.